Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Behandelen ongewenst gedrag in werkoverleg

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Wanneer vormen van ongewenst gedrag bespreekbaar worden gemaakt in het werkoverleg, een VGM-overleg of toolbox meeting, blijkt dat dit voor bijna iedereen een lastig onderwerp is. Alleen al het bespreken vergroot het begrip voor elkaar en beperkt het gevoel dat iemand hierin alleen staat.
Te bespreken vormen van ongewenst gedrag zijn vooral agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. In het werkoverleg wordt afgestemd wat de grenzen zijn van ongewenst gedrag en hoe de werknemers moeten handelen wanneer ze in een situatie met ongewenst gedrag terecht komen. Ook komt aan de orde welke taken de vertrouwenspersoon heeft en hoe de opvang en nazorg bij een incident zijn geregeld.

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel waarmee in elk geval duidelijk moet worden wat gewenst en wat ongewenst gedrag is.