Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Weigeren toegang bij onaanvaardbaar gedrag

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Op een milieustraat en bij afvalverwerkers bestaat de mogelijkheid om agressieve klanten de toegang te weigeren. Wel moet dit goed in de acceptatievoorwaarden of een reglement opgenomen zijn; de klant moet hiervan kennis hebben kunnen nemen. In het reglement of de huisregels kan staan dat in geval van bijvoorbeeld geweld altijd aangifte bij de politie zal worden gedaan.

Wanneer een medewerker bij een incident tot de beschreven maatregelen overgaat, moet hij zich door zijn werkgever gesteund weten.

Met deze maatregelen wordt agressie niet voorkomen, omdat het sancties zijn nadat een klant agressief is geweest. Wel gaat er enigszins een preventieve werking van uit. Bij herhaling kan worden overgegaan tot een permanent toegangsverbod.

Beoogd effect 

Van deze organisatorische maatregel gaat een preventieve werking uit.