Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmeren

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Psychosociale arbeidsbelasting

In geval van nood bijvoorbeeld bij agressie of geweld moet de medewerker in staat zijn om alarm te slaan en hulp in te roepen. Daarvoor moeten communicatiemiddelen zoals een telefoon of noodknop beschikbaar zijn.

Alleenwerk

De alleenwerker moet sowieso goed kunnen communiceren en bovendien duidelijk hoor- of zichtbaar alarm kunnen slaan. Het is van groot belang dat hij, waar dat nodig is, de beschikking heeft over goed werkende communicatieapparatuur: een vaste en/of mobiele telefoon, een portofoon of dergelijke.

Het gebruik van een persoonsgebonden bewegingsmelder is te overwegen. Hiermee is snel te registreren dat iemand onwel is geworden. Persoonsgebonden bewegingsmelders zijn veelal gekoppeld aan speciale gsm-telefoons.

Besloten ruimte

De mangatwacht (ook veiligheidswacht of zonewacht genoemd) dient te kunnen communiceren met de betreder van de besloten ruimte en met een contactpersoon voor het inschakelen van externe hulpverleners.

Bij het betreden van een besloten ruimte van composteerinstallaties, verbrandingsinstallaties of percolaatputten zijn communicatiemiddelen gewenst of verplicht, afhankelijk van de uitkomst zoals beschreven in de Taak Risico Analyse en of de werkvergunning.

Zie voor de vereiste communicatie bij het betreden van riolen de paragraaf Besloten ruimte rioleringsbeheer.

Besloten ruimte rioleringsbeheer

(Bron: hoofdstuk 7 en paragraaf 9.5 van het Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Het dragen van een portofoon of draadcommunicatie-apparatuu is verplicht bij alle werkzaamheden in het riool om onderling contact te houden. Eventueel ook bij het regelen van het verkeer, wanneer de werkplek wordt ingericht of opgeruimd.

De veiligheidswacht (indien van toepassing) moet altijd, zolang er personen werkzaam zijn in het riool, op zijn post bij de betredingsopening blijven. Gedurende het verblijf in het riool houden de betreders via portofoons of via direct zicht contact met de veiligheidswacht. Om een goede communicatie voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen, is het noodzakelijk dat de ploegbezetting onderling tekens en/of commando's afspreekt.

Bovendien moet in elke ploeg een betreder uitgerust zijn met waarschuwingsapparatuur. Indien, door welke oorzaak dan ook, de communicatie-apparatuur of de waarschuwingsapparatuur in storing raakt, moeten de werkzaamheden in het riool worden gestaakt. De betreders verlaten dan het riool. Tevens dient de werkplek voorzien te zijn van communicatie-apparatuur.

Alleenwerk rioleringsbeheer

(Bron: par. 5.4.2 van het Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Indien besloten wordt om een veiligheidssysteem bij alleen werken zoals bij het gebruik van combiwagens te introduceren, zal gekozen worden uit één of meer van de volgende technische oplossingen:

  • Dodemansknop
  • Direct spraakverbinding met persoon die hulp kan bieden (bemande post)
  • Alarm bij horizontale stand
  • Reageren bij een bepaalde periode van geen beweging
  • GPS zodat bemande post coördinaten van locatie ter beschikking heeft

Naast technische eisen dient het systeem voor alarmering bij alleen werken in de bedrijfsorganisatie geaccepteerd, zinvol en bruikbaar te zijn. Deskundige hulp van buiten moet binnen redelijke tijd aanwezig zijn.

Verkeer

Ook bij het regelen van verkeer, bij voorbeeld voor aanvang of na afloop van rioleringsbeheer, moet adequate communicatie mogelijk zijn. 

Beoogd effect 

Effectieve communicatiemiddelen behoren tot de technische maatregelen. Communicatie-apparatuur biedt de mogelijkheid om tijdig in te grijpen bij de dreiging van een incident en beperkt mogelijk de gevolgen bij het daadwerkelijk optreden van een incident.

Meer informatie 
randomness