Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen maatregel bij testen dieselmotor in werkplaats

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:

Het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte. Op de uitlaat is geen afvoerslang aangesloten.

 

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

 

Bij het testen en proefdraaien vindt plaats in een daarvoor ingerichte testruimte, dient de volgende maatregel te worden genomen.

 

Maatregel bronaanpak

  • Een afvoerslang dient op de uitlaat bevestigd te worden.
 

 

Beoogd effect 

 Met deze technische maatregel is er geen blootstelling aan dieselmotoremissie.

randomness