Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incident

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Bij het opvangen van slachtoffers is het vooral van belang dat het slachtoffer -naar eigen behoefte- zijn verhaal kwijt kan en zich gesteund weet. Ook enige tijd na een incident wil een slachtoffer zich gesteund weten. Een slachtoffer wordt in eerste instantie door het bedrijf opgevangen. Zo nodig wordt de opvang aangevuld met professionele begeleiding.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Alleenwerk

Het is heel wel mogelijk dat een (ernstig) incident op een alleenwerker een grotere impact heeft. Het is altijd al van belang ervoor te zorgen dat een slachtoffer van een incident zich gesteund weet. Opvang en nazorg is voor alleenwerkers eerder meer dan minder belangrijk.

Agressie en geweld

Ook na een schokkende gebeurtenis met agressie en geweld is het van belang zorg te dragen voor opvang van het slachtoffer. Daarnaast is het van belang om het slachtoffer te steunen bij het aanpakken van de dader(s).

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om te zorgen dat de alleenwerker of een slachtoffer van agressie en geweld zich gesteund weet en zich niet aan zijn lot overgelaten voelt.

Meer informatie 

De arbocatalogus of vertrouwenspersoon kan adviseren over de manier waarop opvang en nazorg in het bedrijf wordt geregeld.