Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Filteren toevoerlucht

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het is verplicht om schone lucht toe te voeren naar vaste werkplekken zoals de cabines van shovels, compactors en andere machines en kantoorruimten.

Cabine van shovel, compactors en van andere machines

Uit metingen in de overdrukcabine van de shovel blijkt dat de concentratie inhaleerbaar stof gemiddeld ca. 0,5 mg/m3 is. Dus de chauffeur kan in een overdrukcabine voldoende beschermd worden. Voorwaarden zijn dat de cabine goed dicht is en het stoffilter regelmatig wordt vervangen. Dit dient beschreven te zijn in het onderhoudsprogramma. Verder dient de chauffeur gedurende de werkzaamheden in de cabine te blijven. De cabine dient frequent (dagelijks - wekelijks) gereinigd te worden.

Lekkages van de overdrukcabine op de loader of shovel moeten vermeden worden. Er zijn machines leverbaar met goed geconstrueerde, dichte cabines. De filterdoos heeft tegenwoordig meestal 4 filterlagen, een voorfilter, een tussenfilter, een P3-filter en een aktief koolfilter. De richtlijn voor de frequentie van vervanging is gegeven in tabel 4.

Tabel 4. Voorgestelde vervangingsfrequentie van onderdelen van filterunit in overdrukcabine

Deel van het filter
Standtijd
Voorfilter Dag tot een week
Tussen-filter Week tot maand
Actief koolfilter Kwartaal
P3-filter Half jaar

 

Controle van de werking van de overdrukcabine vindt plaats bij ingebruikname van de machine door de overdruk te meten en dit vervolgens periodiek (bijv. elk kwartaal) te herhalen. Deze meting wordt door de onderhoudsdienst uitgevoerd.

Kantoorruimte

De werknemers kunnen voldoende beschermd worden in een overdrukwerkruimte, mits de constructie voldoende dicht is. Toegang van de productieruimte naar het kantoor vindt plaats via een sluis. Deze is voorzien van dubbele deuren of van een draaideur.
De aangeboden lucht in de werkruimte is buitenlucht. Deze wordt via een filterkast in de werkruimte gebracht. Periodieke vervanging van de ingebouwde stoffilters is nodig. De vervangingsfrequentie is afhankelijk van concentratie stof in de directe omgeving en wordt in samenspraak met de leverancier bepaald. Periodiek (te beginnen met eens per maand) worden de filters visueel geïnspecteerd door de onderhoudsdienst.

Beoogd effect 

De technische maatregel beoogt schone lucht toe te voeren naar vaste werkplekken.

randomness