Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
In ontwikkeling

Mentale belasting en andere werkdruk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Als werknemers worden blootgesteld aan (te) hoge eisen en zij tegelijkertijd onvoldoende mogelijkheden hebben om hun situatie te veranderen, ontstaat werkdruk. De meeste deskundigen definiëren werkdruk tegenwoordig als volgt:

‘Werkdruk ontstaat wanneer een medewerker niet, of met moeite, binnen de beschikbare tijd kan voldoen aan de gestelde eisen (kwantitatief en/of kwalitatief), en onvoldoende mogelijkheden heeft om de achterliggende oorzaken van de problemen op te lossen.’ 

Mentale belasting is een vorm van werkdruk waarbij het gaat om het verdelen van de aandacht over vele zaken tegelijk. Ook andere vormen van werkdruk kunnen leiden tot een zodanige mentale belasting dat stress wordt ervaren, met alle mogelijke gevolgen van dien: gezondheidsschade zoals hoofdpijn, oververmoeidheid, burnout en hart- en vaatziekten. Te denken valt aan het ervaren van een (te) grote verantwoordelijkheid.

Mentale belasting komt bij het inzamelen van afval voor bij zijbelading waarbij een belader alleen werkt. De belader heeft tijdens het beladen geen zicht op de chauffeursplek en moet in zijn eentje veel verschillende taken uitvoeren. De belader zorgt voor het legen van containers en houdt de verkeersveiligheid in de gaten. Er is geen aanspraak van en samenwerking met collega's. Er zijn omstandigheden waarin een onoverzichtelijke situatie ontstaat bijvoorbeeld als er geen zicht is waar omstanders lopen.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 3 Arbowet inzake Arbobeleid
  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • Artikel 9 Arbowet inzake Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten
  • Artikel 10 Arbowet inzake Voorkomen van gevaar voor derden

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 2.15 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Mentale belasting en andere werkdruk
Beschrijven psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werkdrukWettelijke verplichting
 
Gebruiken camera's psaTechnische maatregelen
 
Aanstellen vertrouwenspersoonOrganisatorische maatregelen
 
Behandelen ongewenst gedrag in werkoverlegOrganisatorische maatregelen
 
Meten werkstressOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren beperking mentale belastingOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Mentale belasting en andere werkdruk
Beschrijven psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over werkdrukWettelijke verplichting
Gebruiken camera's psaTechnische maatregelen
Aanstellen vertrouwenspersoonOrganisatorische maatregelen
Behandelen ongewenst gedrag in werkoverlegOrganisatorische maatregelen
Meten werkstressOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
Organiseren beperking mentale belastingOrganisatorische maatregelen