Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken bewakingscamera's

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Psychosociale arbeidsbelasting

Zowel om de risico’s van agressie en geweld als die van mentale belasting te beperken kunnen bewakingscamera’s worden ingezet. Als iemand agressief is of geweld gebruikt tegenover het personeel, biedt een camera de gelegenheid onmiddellijk in te grijpen. Verder biedt de aanwezigheid van zo’n camera een geruststelling, waardoor de mentale belasting afneemt.

Bij inzamelen met een zijbelader zijn camera's die de chauffeur helpen in het beoordelen van verkeerssituaties onmisbaar. De mentale belasting neemt af naarmate het vertrouwen het werk te overzien toeneemt.

Alleenwerk

Als een aanwezige bewakingscamera op de werkplek van een alleenwerker wordt gericht en de continue beelden door bijvoorbeeld een portier worden bekeken, kan de ontvanger de BHV-organisatie waarschuwen. Soms is te overwegen hiervoor een bewakingscamera tijdelijk te verplaatsen. Ook is het te overwegen hiervoor een te verplaatsen camera beschikbaar te hebben.

Beoogd effect 

Het doel hiervan is snel te registreren of dat iemand een ongeluk krijgt, onwel is geworden of om een andere reden hulp behoeft.

Meer informatie 

Let op privacy-regels!

randomness