Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Nemen maatregelen kruipruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) voor het werken in een kruipruimte moet zijn uitgevoerd en tot de conclusie leiden dat er geen belemmering is om verantwoord in de kruipruimte te werken. Deze maatregel is ook van toepassing op het werken onder een weegbrug. De werknemers hebben instructie ontvangen over het toepassen van de LMRA en het nemen van maatregelen voor het werken in een kruipruimte of onder de weegbrug.

De kruipruimte moet voldoende toegankelijk zijn om te betreden, zonder bekneld te kunnen raken. Het openliggend kruipluik wordt met een pion of lint gemarkeerd, zodat personen in de nabijheid worden geattendeerd op valgevaar. Bij het kruipluik moet er een geïnstrueerde persoon controle houden tijdens de werkzaamheden die kan communiceren met de betreder van de kruipruimte. Deze persoon dient de hulpdiensten te waarschuwen bij een ongeval en mag de kruipruimte zelf niet betreden.

Als er aanleiding toe is zoals aanwezigheid van een vochtige of stoffige ondergrond draagt de medewerker een vloeistofdichte wegwerpoverall en veiligheidshandschoenen.

Water dat in de kruipruimte staat, kan met een dompelpomp eerst worden weggepompt met behulp van een scheidingstransformator of worden leeggezogen met een reinigingsvoertuig.

Gebruik nooit 230 Volt apparatuur; wel toegestaan is 50 Volt wisselspanning of 120 Volt gelijkspanning met behulp van een scheidingstransformator welke buiten de kruipruimte wordt op gesteld. Ook pneumatisch gereedschap of snoerloos accugereedschap is een goede oplossing. Als verlichting worden lampen die op een accu of batterij werken, gebruikt.

Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel is het mogelijk de werkzaamheden in een kruipruimte of onder een weegbrug op een verantwoorde manier uit te voeren.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 5 inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's

  • Artikel 8 inzaken Voorlichting en onderricht

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 3.5g inzake Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
  • Artikel 6.1 inzake Temperatuur
  • Artikel 6.2 inzake Luchtverversing
  • Artikel 6.3 inzake Daglicht en kunstlicht
  • Artikel 7.3 inzake Geschiktheid arbeidsmiddelen
randomness