Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
25 januari 2023, 12:21 uur

Nieuws

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Op deze pagina publiceren we nieuws over actuele zaken en jaarlijks terugkerende activiteiten. Het nieuws is onderverdeeld in de volgende paragrafen:

 

Jaarcongres

 

Jaarlijks organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche een congres. Daarbij richt zij zich steeds op een andere doelgroep en snijdt zij een ander thema aan. In 2022 is het thema Agressie en Geweld bij de kop gepakt. Het jaarcongres vond plaats op 14 juni 2022.

Nieuwsbericht over het jaarcongres 2022: Leer omgaan met agressie, geweld en pesten

Nieuwsbericht over het jaarcongres 2020: Veilig en gezond werken: hoe overtuig je medewerkers succesvol?

Terugkijken jaarcongres 2020: 'Stimuleer je medewerkers tot veilig en gezond werken'

 

Nieuwsberichten

Nieuw themblad: Veilig werken met arbeidsmiddelen

23 januari 2023 - De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche heeft weer een themablad ontwikkeld. Het nieuwe themablad gaat over ‘veilig werken met arbeidsmiddelen’. Zowel bij het bedienen als bij het onderhoud van machines en andere arbeidsmiddelen gebeuren helaas nog altijd veel ongelukken. Ook in de afvalbranche, zo blijkt uit een analyse door de overheid. Het is noodzakelijk om altijd voldoende beveiligingen op de arbeidsmiddelen en toezicht op het naleven van werkinstructies te hebben, zowel voor het reguliere werk als bij het verhelpen van storingen, onderhoud, reparaties en schoonmaak. Bij elk themablad hoort een poster.

Downloads: Themablad en Cartoon

 

 

Themablad Agressie en Geweld

20 december 2022 - De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche heeft een themablad gemaakt over het onderwerp Agressie en Geweld. Agressie en geweld is een steeds groter maatschappelijk vraagstuk. Ook de afvalbranche heeft hiermee te maken. Intern, tussen collega’s, maar ook extern, bijvoorbeeld in het verkeer. Agressie en geweld kan leiden tot stress en op de lange duur tot gezondheidsproblemen. Fysieke agressie kan ook resulteren in lichamelijk letsel. Het themablad biedt bedrijven en organisaties in de branche handvatten hoe om te gaan met agressie en geweld. Bij het themablad hoort ook een cartoon.

Downloads: Themablad en Cartoon

 

 

Bezoek ons op de Vakbeurs Recycling

8 november 2022 - De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche staat met een stand op de beursvloer van de Vakbeurs Recycling, die plaatsvindt op 15, 16 en 17 november 2022. Wij staan voor u klaar om u meer te vertellen over de Arbocatalogus Afvalbranche en hoe u dit handige hulpmiddel kunt gebruiken bij veilig en gezond werken binnen uw eigen organisatie. U vindt ons bij stand C121. Bestel nu uw ticket via deze link.

 

Jaarverslag gepubliceerd

18 oktober 2022 - Vandaag publiceert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche haar Jaarverslag 2021. Het afgelopen jaar heeft de stichting zich wederom ingezet om de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche actueel te houden en het gebruik ervan te stimuleren. Alle inspanningen zijn erop gericht veilig en gezond werken in de afvalbranche naar een hoger plan te tillen.

Lees meer in ons uitgebreide nieuwsbericht.

 

Deskundigen en specialisten gezocht!

17 augustus 2022 - De StAA kan bij het opstellen van maatregelen in de Arbocatalogus Afvalbranche goed de hulp gebruiken van deskundigen en specialisten uit de afvalbranche. Deelname aan een van de inhoudelijke werkgroepen van de StAA is zeer wenselijk, maar lukt dat niet dan maakt de StAA ook graag gebruik van kennis en expertise in haar achterban bij het actualiseren van onderdelen van de Arbocatalogus Afvalbranche.

De onderwerpen waarop de StAA deskundigen en specialisten zoekt:

  • Brand- en explosiegevaar
  • Fysieke belasting
  • Gevaarlijk afval
  • Procesveiligheid
  • Psychosociale arbeidsbelasting
  • Stofblootstelling

Bij belangstelling mail naar info@arbocatalogus-afvalbranche.nl.

 

Vermelding 'geldig tot' na (her)toetsing

4 juli 2022 - Met de inwerkingtreding van de Beleidsregel Arbocatalogi 2019 moet elk onderdeel van de Arbocatalogus Afvalbranche elke zes jaar ter toetsing worden voorgelegd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Deze toetst of de maatregelen voldoen aan de stand der techniek. Op het moment dat de Arbeidsinspectie een onderdeel heeft goedgekeurd, wordt vanaf heden linksboven op de webpagina vermeld tot wanneer deze goedkeuring geldig is.

 

Wettelijke grenswaarde DME haalbaar

6 juni 2022 - Op 1 juli 2020 heeft het ministerie van SZW een wettelijke grenswaarde van 10 µm EC/m3 ingevoerd voor de beroepsmatige blootstelling aan dieselmotoremissies (DME). EC staat voor elementaire koolstofdeeltjes. Dit zijn de roetdeeltjes die tot in de longblaasjes kunnen doordringen. De waarde van 10 µm EC/m3 is voor vier jaar vastgesteld. Daarna wordt beoordeeld of een verlaging van de grenswaarde mogelijk is.
De wettelijke grenswaarde is voor de StAA aanleiding geweest om te inventariseren hoe het in de praktijk van de afvalbranche voorstaat met de blootstelling aan DME. De achterbannen van de samenwerkende partijen is hiervoor gevraagd metingen van DME aan te leveren. Op basis van de resultaten van deze verkenning kan worden geconcludeerd dat de huidige wettelijke grenswaarde haalbaar is, indien de beheersmaatregelen strikt worden toegepast. Een verlaging van de grenswaarde zal tot overschrijdingen leiden, zelfs als de blootstelling gelijk mag zijn aan de achtergrondconcentratie ter plekke. De resultaten van de inventarisatie maken duidelijk dat het zinvol is dat bedrijven investeren in de toekomst en bij de aanschaf van nieuwe materieel anticiperen op aanscherping van de grenswaarde.

 

Leidraad Fysieke Belasting

6 juni 2022 - Het is niet gelukt om overeenstemming te bereiken tussen werkgevers en werknemers over de Leidraad Fysieke Belasting Huisvuilbeladers. Het bestuur van de StAA heeft daarom moeten besluiten de leidraad niet op te nemen in de Arbocatalogus Afvalbranche. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft in april laten weten de onderdelen ‘fysieke belasting huisvuilbeladers’ per 18 mei 2022 uit de bijlage van de Beleidsregel Arbocatalogi 2019 te schrappen. Dit betekent dat de Arbocatalogus Afvalbranche vanaf dat moment niet langer als referentiekader wordt gebruikt bij inspecties door de Arbeidsinspectie op het onderwerp fysieke belasting huisvuilbeladers. Deze onderdelen, evenals de achtergrondinformatie over de P90-norm, zijn op 18 mei 2022 verwijderd uit de Arbocatalogus Afvalbranche.
Hiermee is het onderwerp definitief los komen te staan van de Arbocatalogus Afvalbranche en niet langer onderwerp van gesprek binnen de StAA. Een verwijzing naar de arbocatalogus in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is daardoor niet meer mogelijk. Werkgevers moeten samen met hun Ondernemingsraad of Personeelsvereniging tot een passende invulling komen voor de bescherming van de fysieke belasting van hun beladers bij het inzamelen van afval. Die wordt vervolgens onderdeel van de RI&E van de organisatie.

 

Nieuwe datum jaarcongres: 14 juni 2022

24 januari 2022 - Vanwege aangescherpte coronamaatregelen en een groot aantal besmettingen zag de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche zich afgelopen november genoodzaakt haar jaarcongres te annuleren. Besloten werd dit te verplaatsen naar het voorjaar van 2022. Het jaarcongres staat nu gepland op 14 juni 2022. Meer informatie over het programma en de wijze van aanmelden is te vinden op de pagina over het Jaarcongres.

 

Animatie met ondertiteling

7 december 2021 - Op 1 juni lanceerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche een animatie die op een korte en eenvoudige manier uitleg geeft over de Arbocatalogus Afvalbranche. Van deze animatie is nu ook een versie met ondertiteling beschikbaar. De StAA stelt dit communicatiemiddel aan iedereen beschikbaar. De animiatie is te zien op ons YouTube-kanaal. Hij kan worden gedownload via de uitwisselingssite of kan worden aangevraagd door een mail te sturen naar info@arbocatalogus-afvalbranche.nl.

 

Themablad Extreem Weer - wintereditie

16 november 2021 - Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Het weer beïnvloedt direct het werk in de afvalbranche. Voor de gevaren die zich voordoen bij extreme weersomstandigheden zijn in de Arbocatalogus Afvalbranche diverse maatregelen opgenomen.

Bij het werken onder winterse omstandigheden met regen, hagel, sneeuw, ijzel en koude wind zijn de veiligheids- en gezondheidsgevaren. Denk aan onderkoeling van het lichaam of bevangen raken door de kou, bevriezing van lichaamsdelen bij hoge windsnelheden en lage temperaturen, uitglijden en vallen bij vorst, sneeuw en ijzel, en verminderde weerstand tegen ziekte.

In het themablad Extreem Weer - wintereditie zijn de maatregelen voor winterse weersomstandigheden op een rij gezet. Bij het themablad hoort een poster.

De zomereditie van het themablad over Extreem Weer is in het voorjaar gepubliceerd (zie het nieuwsbericht 'Themablad Extreem Weer - zomereditie' van 2 juni 2021).

 

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gaat niet naar de Vakbeurs Recycling en verzet jaarcongres

15 november 2021 - Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen en het groot aantal besmettingen, heeft de StAA besloten niet naar de Vakbeurs Recycling te gaan en het jaarcongres dat op 23 november gepland stond te verzetten naar het voorjaar. Met het oog op veiligheid en gezondheid willen we het aantal verplaatsingen en contactmomenten zoveel mogelijk beperken.

 

Onderdeel Dieselmotoremissies goedgekeurd

6 juli 2021 - De toetsing door de Inspectie SZW van het aangepaste onderdeel over dieselmotoremissies (DME) in de Arbocatalogus Afvalbranche heeft positief uitgepakt. Dat betekent dat het onderdeel is goedgekeurd. In dit onderdeel is vastgelegd op welke wijze werkgevers kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving, met name aan de wettelijke grenswaarde van 10 µg elementair koolstof per m³ lucht die sinds 1 juli 2020 van kracht is (zie nieuwsbericht 'Wettelijke grenswaarde voor DME' van 27 mei 2020). Werkgevers voldoen aan de regelgeving als zij de goedgekeurde beheersmaatregelen in de praktijk zorgvuldig toepassen. In de beheersmaatregelen zijn de vervangingsplicht (vervangen door een niet-dieselaandrijving), bronaanpak (wegnemen van emissie) en stand van de techniek (Euro-6 of Stage 3b of Tier 4 motor dan wel een effectief roetfilter) voor 14 verschillende activiteiten in de afvalbranche concreet beschreven. Het onderdeel is geldig tot uiterlijk 1 juli 2027, maar zal eerder wijzigen als na evaluatie tot een verlaging van de wettelijke grenswaarde richting de gezondheidskundige verbodswaarde van 1,03 µg elementair koolstof per m³ lucht wordt besloten.

Pagina: Dieselmotoremissies

 

Themablad Extreem Weer - zomereditie

2 juni 2021 - Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Het weer beïnvloedt direct het werk in de afvalbranche. Voor de gevaren die zich voordoen bij extreme weersomstandigheden zijn in de Arbocatalogus Afvalbranche diverse maatregelen opgenomen.

In de zomer loop je het risico om tijdens zonnige dagen met tropische temperaturen bevangen te raken door de hitte en een zonnesteek op te lopen. Je kunt ook uitdrogen door overmatig vochtverlies als gevolg van zweten. Hierdoor lopen de bewegingsfuncties van het lichaam en het concentratievermogen terug, waardoor de kans op ongevallen groter wordt. Zomerse omstandigheden brengen ook het risico op het ontstaan van huidkanker en andere huidziekten met zich mee.

Het themablad ‘Extreem Weer - zomereditie’ zet de maatregelen voor de zomer op een rij. Bij het themablad hoort een poster.

 

Animatie en presentatie over Arbocatalogus Afvalbranche

1 juni 2021 - Op 1 juni, tijdens de Week van de Veiligheid, organiseerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche een webinar over de werking van de Arbocatalogus Afvalbranche. De bijeenkomst ging van start met de lancering van een nieuwe animatie die op een korte en eenvoudige manier uitleg geeft over de arbocatalogus. Daarna was er een presentatie van KAM-adviseur Ad Vermaas. Hij vertelde over hoe de Arbocatalogus Afvalbranche tot stand is gekomen en op welke manier erin gezocht kan worden. De animatie en presentatie zijn via onderstaande links terug te kijken. De StAA stelt beide ter beschikking aan iedereen. Zodat de communicatiemiddelen binnen de organisaties gebruikt kunnen worden. Ze zijn te downloaden via de uitwisselingssite van de stichting. Daar is tevens het themablad te vinden dat de StAA maakte over het gebruik van de arbocatalogus.

Animatie: youtu.be/ibFR3hQu4dY

Presentatie: youtu.be/cn1syN5b5jg

 

Protocol Afvalsector opgenomen in Arbocatalogus Afvalbranche

27 mei 2021 - Het bestuur van de StAA heeft besloten het Protocol Afvalsector, dat CNV, FNV, HZC, WENB, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven vorig jaar opstelden, op te nemen in de Arbocatalogus Afvalbranche. Het protocol krijgt daarin de status ‘Overeenstemming’ (meer hierover leest u op  de pagina Regels/toetsing). Nu het protocol onderdeel is van de arbocatalogus, is geborgd dat de werking van de maatregelen wordt geëvalueerd en de inhoud van het protocol actueel blijft. Dat maakt het protocol ook bruikbaar bij eventuele toekomstige pandemieën.

Pagina: Coronavirus

 

Risico of gevaar?

27 mei 2021 - Bij het herzien van teksten in de Arbocatalogus Afvalbranche door de StAA-werkgroepen, is duidelijk geworden dat de begrippen ‘gevaar’ en ‘risico’ door elkaar worden gebruikt. De betekenis van beide woorden ligt taalkundig en juridisch dicht bij elkaar, maar is binnen de arbozorg niet helemaal gelijk. ‘Gevaar’ duidt een concrete dreiging aan, een dreiging die kan worden omschreven. ‘Risico’ staat voor de kans dat een effect daadwerkelijk optreedt doordat het omschreven gevaar zich voordoet. Dat betekent dat alleen een bedrijf het risico voor specifieke arbeidsomstandigheden kan bepalen of berekenen en de noodzakelijke maatregelen kan vastleggen. De Arbocatalogus Afvalbranche kan alleen de gevaren binnen de branche beschrijven.

De website kan niet in één keer worden aangepast op dit punt. De StAA heeft besloten de bestaande teksten in de Arbocatalogus Afvalbranche bij de hertoetsingscyclus te beoordelen op correct gebruik van de woorden ‘risico’ en ‘gevaar’. Binnen de arbocatalogus zal vooral het begrip ‘gevaar’ worden gebruikt om situaties op brancheniveau te beschrijven waar een dreiging aanwezig is. Het woord ‘risico’ zal in de toekomst minder frequent voorkomen.

 

Werkbakken en Werkplatforms

4 november 2020 - Op 1 juli 2020 is een verbod in werking getreden op het gebruik van werkbakken en werkplatforms. Dit is geregeld in Artikel 7.23d van het Arbobesluit. Het verbod geldt tenzij aan drie voorwaarden is voldaan:

  • de werkgever heeft een schriftelijk werkplan opgesteld waaruit blijkt dat geen andere, veilige werkwijze mogelijk is;
  • een gecertificeerde veiligheidskundige heeft het werkplan getoetst en heeft geoordeeld en vastgelegd dat de werkzaamheden overeenkomstig het werkplan veilig kunnen worden verricht;
  • de werkgever de werkzaamheden minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden via een online formulier meldt bij Inspectie SZW.

Deze regelgeving is in de Arbocatalogus Afvalbranche opgenomen en te vinden op deze pagina: Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelen
 

Protocol Afvalsector

8 juli 2020 - De in de stichting samenwerkende werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties CNV, FNV, HZC, WENB, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven hebben vanwege corona voor alle activiteiten in de branche in het voorjaar een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving opgesteld. Vandaag is een geactualiseerde versie 2 (dd 1-7-20) verschenen. Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten, zoals ze dat sinds het begin van de coronacrisis steeds zijn blijven doen. De inhoud van het protocol is afgestemd met de rijksoverheid, maar regelgeving, richtlijnen en adviezen van RIVM en rijksoverheid op basis van actuele ontwikkelingen zijn leidend voor het aanpassen van bedrijfsbeleid.

Lees meer: Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving

Download: Coronaprotocol voor de afvalbranche
 

Wettelijke grenswaarde voor DME

27 mei 2020 - Het inademen van dieselmotoremissies (DME) brengt serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. De roetdeeltjes uit de uitlaatgassen kunnen naast longkanker andere longklachten en hartklachten veroorzaken. DME staat ook op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Het is daarom belangrijk dat de sector werk maakt van het terugdringen van de uitstoot van DME. Bij handhavingsacties kijkt de Inspectie SZW naar de mogelijkheid van vervanging van dieselmotoren en naar wat een bedrijf heeft gedaan om blootstelling bij de bron te voorkomen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om per 1 juli 2020 een wettelijke grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan DME in te voeren. Deze ligt op 10 µm EC/m³. EC staat voor elementaire koolstofdeeltjes. Dit zijn de roetdeeltjes die tot in de longblaasjes kunnen doordringen. De waarde van 10 µm EC/m³ wordt voor vier jaar vastgesteld, waarna wordt bekeken of een verlaging mogelijk is. Bedrijven die geconfronteerd worden met haalbaarheidsproblemen, kunnen in een plan van aanpak aangeven hoe op termijn aan die wettelijke grenswaarde van 10 µm EC/m³ kan worden voldaan en, zolang deze haalbaarheidsproblemen bestaan, op welke wijze tijdelijk beschermende maatregelen worden ingezet.

De wettelijke grenswaarde is bepaald op basis van wat in de huidige praktijk haalbaar is. Vanuit gezondheidskundig oogpunt zou deze norm veel scherper moeten zijn. Als we de gezondheid van medewerkers willen beschermen, moet de grenswaarde een factor 1000 lager liggen. De Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement, adviseert een streefwaarde van 0,011 µm EC per m³ lucht. Om die reden is het zinvol dat bedrijven investeren in de toekomst en bij de aanschaf van nieuwe materieel anticiperen op aanscherping van de grenswaarde.

De nieuwe wettelijke bepaling is voor StAA aanleiding geweest om de maatregelen voor DME in de Arbocatalogus Afvalbranche aan te passen. Daarbij is gekeken naar 1) de haalbaarheid van vervanging van dieselmotoren, en 2) maatregelen om blootstelling aan DME te beperken tot een zo laag mogelijk niveau.
 

Herzieningscyclus aangepast

27 mei 2020 - De invoering van de Beleidsregel Arbocatalogi 2019 heeft geleid tot een wijziging in de manier waarop de Arbocatalogus Afvalbranche wordt geactualiseerd. De reviewcyclus van de StAA sluit nu aan op wat wettelijk verplicht is. In een meerjarenplanning staan de onderdelen die moeten worden herzien.

Elk onderwerp in de arbocatalogus wordt voortaan elke zes jaar ter toetsing voorgelegd aan de Inspectie SZW. Deze toetst of de maatregelen voldoen aan de stand der techniek. Voorheen deed de StAA deze evaluatie intern al. Nu vindt tevens een hertoetsing door de Inspectie plaats.

Op dit moment worden de onderstaande onderdelen herzien. De planning is deze in het najaar aan de Inspectie SZW ter toetsing aan te bieden.

 

Week van de Veiligheid

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche organiseert sinds 2018 elk jaar in de eerste week van juni de Week van de Veiligheid. Op diverse locaties, verspreid over het land, vragen organisaties in de afvalbranche tijdens die week op een of meerdere momenten extra aandacht voor veilig en gezond werken. Dit doen ze met het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

 

De komende editie van de Week van de Veiligheid vindt plaats van 5 tot en met 9 juni 2023.

 

Lees meer: Week van de Veiligheid 2022

Lees meer: Week van de Veiligheid 2021

Lees meer: Week van de Veiligheid 2020: afstand houden

 

Jaarverslag

Het Jaarverslag van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche laat zien wat de stichting doet om de arbocatalogus actueel te houden en om het gebruik ervan te stimuleren, zodat de handvatten uit de arbocatalogus worden gebruikt voor veilig en gezond werken in de afvalbranche.

 

Lees meer: Jaarverslag 2021 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

 

Downloads:

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarbericht 2018

randomness