Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over werkdruk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Voorlichting over diverse vormen van werkdruk, waaronder mentale belasting, is gericht op herkenning en beheersing. Voorlichting gaat over de volgende elementen:

  • de risico’s van werkdruk en herkenning van de gevolgen van werkstress
  • helderheid over de gestelde eisen (kwantitatief en/of kwalitatief) en de ter beschikking staande middelen om hieraan te voldoen, waaronder helderheid over bevoegdheden, verantwoordelijkheden en vaardigheden
  • mogelijkheden om ervaren werkstress bespreekbaar te maken
  • mogelijkheden om werkdruk te beperken

Instructies in de vorm van ‘training on the job’ maken het mogelijk van collegae de kneepjes van het vak te leren, waardoor rust kan worden ingebracht. Dit geldt bij inzamelen ondermeer bij de bediening van zijbeladers.

Voorlichting en onderricht over het risico en de maatregelen van werkdruk, waaronder mentale belasting, wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt beoogd werkdruk en andere vormen van mentale belasting zodanig te beperken dat deze niet leidt tot werkstress en dat werkstress vroegtijdig wordt herkend opdat maatregelen genomen kunnen worden.

Meer informatie