Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
In ontwikkeling

Agressie en geweld

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Agressie en geweld zijn ongewenste omgangsvormen. Onder agressie en geweld vallen bijvoorbeeld schreeuwen, uitschelden, schoppen, slaan, seksuele intimidatie, pesten en alles wat verder bij wet verboden is zoals discriminatie, vandalisme en criminaliteit. Dit kan leiden tot werkstress en als dat té lang voortduurt kan dat tot ernstige gezondheidsschade leiden: hoofdpijn, psychische klachten zoals overspannenheid en burnout, maar ook hart- en vaatziekten. Fysieke agressie kan behalve tot stress ook leiden tot lichamelijk letsel. Agressie en geweld zijn factoren die onderdeel zijn van de verzamelnaam psychosociale arbeidsbelasting.

Op de openbare weg gebeurt het regelmatig dat personeel te maken krijgt met agressieve medeweggebruikers, bijvoorbeeld wanneer zij hinder ervaren doordat de doorgang even is geblokkeerd. Daarnaast kan het personeel ook te maken krijgen met geweld of agressiviteit bij klanten. Dit is voornamelijk het geval wanneer personeel moet weigeren afval mee te nemen in verband met de aard van het afval of de wijze waarop het afval is aangeboden. Ook acceptanten en controleurs in de milieustraat en het KGA-depot alsmede bij diverse afvalbewerkende en -verwerkende activiteiten, kunnen om laatstgenoemde redenen met agressie te maken hebben. Agressie en geweld is niet te verwachten op het eigen bedrijfsterrein dat niet voor publiek toegankelijk is.

Agressie is, net zoals lachen en huilen een uiting van emotie. Een persoon is boos en gedraagt zich in dat geval vijandig. In zo’n geval is het belangrijk de persoon op de juiste manier te woord te staan. Als professional moet je altijd je zelfbeheersing bewaren; uiteraard is het wel mogelijk om de ondersteuning van een collega of baas in te roepen.

Melden van dodelijk ongeval

Is er sprake van een dodelijk arbeidsongeval? Bel direct 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

  • Artikel 3 lid 2 Arbowet inzake Het voeren van een beleid ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
  • Artikel 9 Arbowet inzake Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Arbeidsomstandighedenbesluit

  • Artikel 2.15 van het Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
Meer informatie 

Voor informatie, advies en hulp bij agressie op het werk kunt u terecht bij verschillende organisaties, zoals:

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Agressie en geweld
Beschrijven psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over agressie en geweldWettelijke verplichting
 
Communiceren en alarmeren bij alleenwerkTechnische maatregelen
 
Gebruiken camera's psaTechnische maatregelen
 
Aanstellen vertrouwenspersoonOrganisatorische maatregelen
 
Behandelen ongewenst gedrag in werkoverlegOrganisatorische maatregelen
 
Dragen nette werkkledingOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
 
Registreren incidenten met agressie en geweldOrganisatorische maatregelen
 
Weigeren toegang bij onaanvaardbaar gedragOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Agressie en geweld
Beschrijven psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over agressie en geweldWettelijke verplichting
Communiceren en alarmeren bij alleenwerkTechnische maatregelen
Gebruiken camera's psaTechnische maatregelen
Aanstellen vertrouwenspersoonOrganisatorische maatregelen
Behandelen ongewenst gedrag in werkoverlegOrganisatorische maatregelen
Dragen nette werkkledingOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
Registreren incidenten met agressie en geweldOrganisatorische maatregelen
Weigeren toegang bij onaanvaardbaar gedragOrganisatorische maatregelen
randomness