Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:27 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Ventileren hallen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Inspectie SZW heeft dit onderdeel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026 voor het onderdeel Man-made minerale vezels.

Bronafzuiging en het goed ventileren van overslag-, sorteer-, bewerk- en ontvangsthallen beperken de tijdsduur dat gassen, damp en stof in de werkruimte blijven hangen. Door de afvoer van vervuilde lucht en toevoer van schone, verse lucht wordt het risico op blootstelling aan gassen, damp en stof in half open of dichte ruimte verkleind.

Een heel belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat gassen, damp of stof in de hal vrijkomt, is het realiseren van bronafzuiging; zie bijvoorbeeld rechtstreekse afvoer DMEstofafzuiging op overstort of afzuiging houtstof.

Verontreinigingen die alsnog in de hal vrijkomen, worden met ventilatie van de ruimte verwijderd. Ventilatie van hallen wordt bereikt door mechanische afzuiging in de ruimte te plaatsen. Het realiseren van effectieve ruimteventilatie vereist specifieke deskundigheid op het gebied van ontwerp, aanleg, gebruik en onderhoud.

Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt de blootstelling aan DME, verschillende soorten stof, en gevaarlijke dampen en gassen beperkt.

Meer informatie 
randomness