Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 8 september 2022, 12:46 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Toepassen procedures

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

In het bedrijf moeten goede procedures en werkinstructies aanwezig zijn om veilig te werken, bijvoorbeeld over het afschakelen van installaties of het afgeven van een werkvergunning.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Een procedure is de werkwijze of de methode die bij werkzaamheden wordt gehanteerd. De procedure wordt uitgevoerd als ongeschreven regel of is op papier vastgelegd. Een procedure waarvan de regels tot in detail zijn opgeschreven wordt een protocol genoemd. Een procedure kan via een werkinstructie naar medewerkers worden vertaald, opdat ieder van hen weet wat te doen om de procedure te volgen.

Een overzicht van belangrijke procedures en protocollen die van belang zijn voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden wordt in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf opgenomen. De RI&E is immers een beschrijving van de gevaren van het werk met daaraan gekoppeld de risicobeperkende maatregelen. Het bedrijf moet regelmatig controleren of de toegepaste procedures nog goed genoeg zijn. Herziening van procedures is verplicht als hiertoe aanleiding is op basis van de praktijkervaring, gewijzigde omstandigheden, herziening van wet- en regelgeving of de stand van de techniek of wetenschap. Het bedrijf moet bij het kiezen van de werkwijze zorgvuldig en adequaat optreden. In de procedures worden waar nodig aanwijzingen opgenomen voor de risico’s van bijzondere groepen werknemers zoals jeugdigen tot 18 jaar, zwangere vrouwen, werknemers met een lichamelijke of geestelijke beperking en werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de ervaring en de vaardigheden van inleenkrachten, uitzendkrachten en werknemers van andere organisaties en bedrijven.

Het is onvoldoende om de werkmethoden alleen te beschrijven. Na het schrijfwerk is het absolute noodzaak om iedere procedure periodiek onder de aandacht van iedere individuele werknemer te brengen bijvoorbeeld door het geven van voorlichting; zie hiervoor de maatregel Geven werkinstructie.

Beoogd effect 

Het toepassen van procedures is een organisatorische maatregel.