Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Werken in kruipruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Bij de activiteit Rioleringsbeheer worden kortdurende handelingen in een kruipruimte verricht bij werkzaamheden aan de binnenriolering zoals bij loodgieterswerkzaamheden of ontstopping van het binnenriool. Het gaat bijvoorbeeld om kruipruimtes bij particulieren, kruipruimtes onder kantoorgebouwen en rioolsleuven.

Bij diverse bedrijven in de branche, voornamelijk bij de activiteit Milieustraat en de activiteit Bewerken, is een weegbrug aanwezig; bij betreding van de ruimte onder de weegbrug gelden dezelfde voorwaarden als bij het betreden van een kruipruimte.

Voorafgaand aan het uitvoeren van de beoogde handeling in een kruipruimte - dus het betreden van een kruipruimte, moet de betrokken medewerker een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) opstellen. Met de LMRA controleert en beoordeelt de medewerker of het verantwoord is om de kruipruimte te betreden. Aan de hand van een checklist gaat hij altijd na of er voldoende ventilatie is, of er iemand in de buurt is die in geval van nood adequaat hulp kan inroepen en of alle andere punten van de LMRA in orde zijn. Voldoende ventilatie is een heel belangrijk punt, omdat juist bij kruipruimten de natuurlijke mogelijkheden tot ventilatie vaak beperkt zijn. Ventileren kan door het vrijmaken van bestaande ventilatieopeningen zonder de kruipruimte te betreden en/of geforceerde ventilatie via het kruipluik. Ventileren van de kruipruimte is een goede maatregel, voor zover de risico’s van de onveilige atmosfeer niet verplaatst worden naar aanliggende ruimten. Bij het kleinste vermoeden van een onveilige atmosfeer moeten metingen naar de kwaliteit van de atmosfeer worden uitgevoerd. In de praktijk zijn kruipruimtes een besloten ruimte met een beperkt risico die een medewerker in het bijzijn van een andere persoon mag betreden indien dit uit een LMRA blijkt.

Inspectie SZW heeft analyses van gemelde ongevallen laten maken over de periode 1998-2009. In de ongevalsanalyse van de afvalbranche zijn geen ongevallen in een besloten ruimte opgenomen. Bovendien zijn er in de ongevallenrapportage geen overtredingen van het Arbobesluit vermeld. Daaruit mag worden afgeleid dat de gangbare maatregelen voor veilig werken in de praktijk voldoen.

Belangrijk:

Als het risico bij het werken in een kruipruimte volgens de LMRA niet beperkt is dan worden de normale maatregelen voor het betreden van een besloten ruimte getroffen; zie de voorbeeld werkinstructie Betreden besloten ruimten en de specifieke maatregelen behorende bij betreden van een besloten ruimte bij de activiteit Composteren, de activiteit Storten, de activiteit Verbranden of de activiteit Rioleringsbeheer.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Werken in kruipruimte
Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructieWettelijke verplichting
Voorlichten over werken in besloten ruimteWettelijke verplichting
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico AnalyseOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
randomness