Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
7 september 2021, 17:59 uur
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Werken op hoogte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 
In de afvalbranche bestaan allerlei situaties waarin gevaar bestaat voor het vallen van hoogte. Dit komt ondermeer voor bij afnetten op hoogte, schoonmaken van ondergrondse containers, werken op steigers, bij stortgaten en op ladders en trappen. De gevolgen van een val variëren van licht letsel tot botbreuk en zelfs de dood.

In Nederland overlijden jaarlijks 18 werknemers na een val van hoogte tijdens het werk en worden er 1.230 opgenomen in een ziekenhuis. Ook in de afvalbranche is een val bij werken op hoogte een hoog risico (prioritair) zoals blijkt uit de analyse van arbeidsongevallen in de afvalbranche uit de periode 1998-2009. In deze periode zijn ondermeer de volgende ongevalstypen geconstateerd:

  • val van dak, vloer of platform (57 keer)
  • val van een stilstaand voertuig (24 keer)
  • val van ladder of trapje (22 keer)
  • val van hoogte - onbeschermd (20 keer)

In de risicogroep Werken op hoogte zijn de volgende risico's opgenomen:

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Valgevaar bij afnetten (op hoogte)
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Geven werkinstructie AfnettenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werken bij hoogteverschilWettelijke verplichting
 
Stellen eisen aan afzetcontainersBronmaatregelen
 
Treffen voorzieningen bij afnettenTechnische maatregelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
Valgevaar van ladder
Geven werkinstructie veilig gebruiken van laddersWettelijke verplichting
 
Toepassen van beoordeling van de ladder als werkplekOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Valgevaar bij afnetten (op hoogte)
Beschrijven werken op hoogte en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Geven werkinstructie AfnettenWettelijke verplichting
Voorlichten over werken bij hoogteverschilWettelijke verplichting
Stellen eisen aan afzetcontainersBronmaatregelen
Treffen voorzieningen bij afnettenTechnische maatregelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
Risico Valgevaar van ladder
Geven werkinstructie veilig gebruiken van laddersWettelijke verplichting
Toepassen van beoordeling van de ladder als werkplekOrganisatorische maatregelen