Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstelling

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De vijf aanvullende technische maatregelen die verplicht moeten worden genomen, zijn:

  • 1. Preventief motoronderhoud

Elk diesel aangedreven voertuig of arbeidsmiddel wordt minimaal jaarlijks onderhouden en zo nodig vaker bij afwijkingen aan de motor.

  • 2. Schonere brandstoffen

De werkgever onderzoekt of de toe te passen brandstoffen de DME kunnen beperken, bijvoorbeeld laagzwavelige diesel.

  • 3. Scheiding werkruimtes

De werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal aan DME blootgestelde werknemers vermindert. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.

  • 4. Optimalisering luchtverversing en ventilatie

Door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.

  •  5. Koude start

Indien een koude start in een binnenruimte niet voorkomen kan worden, wordt de ventilatie geoptimaliseerd.

 

Beoogd effect 

Met deze technische maatregelen wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie verminderd.