Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 8 november 2022, 15:09 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden PAGO fysieke belasting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Indien uit de RI&E een restrisico blijkt, wordt een Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek (PAGO) of een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) door de bedrijfsarts aangeboden. Het PAGO/PMO is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen of beperken van de risico's voor de gezondheid van de werknemer die voortvloeien uit de functie, zoals infectieziekten, fysieke belasting, beeldschermwerk, omgaan met gevaarlijke stoffen en hittestress. De werkgever is verplicht om het PAGO/PMO aan te bieden. De werknemer is niet verplicht aan het onderzoek deel te nemen, maar doet dit op vrijwillige basis.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Belangrijke mededeling

Deze beheersmaatregel is sinds 18 mei 2022 niet getoetst voor de volgende onderdelen:

 • Verplaatsen van minicontainers en tillen van zakken
 • Verplaatsen van 1100 liter rolcontainers huishoudelijk afval

In het PAGO/PMO dient aandacht besteed te worden aan de effecten van fysieke belasting op de gezondheid van de werknemer. Er dient in de RI&E vastgesteld te worden onder welke omstandigheden medewerkers recht hebben op een periodiek medisch onderzoek. Afhankelijk van de blootstelling van de werknemer richt het PAGO/PMO zich op het optreden van gezondheidseffecten door de volgende gevaren:

 • In- en uitstappen van voertuigen of arbeidsmiddelen
  • acuut letsel van enkels, knieën en lage rug en de maatregelen hoe dit te voorkomen
  • fysieke (over)belasting van spieren, gewrichten, pezen, banden en botten en hoe deze te verminderen
  • artrose van de knie (gonartrose) bij chronische overbelasting en wat te doen om onnodige slijtage van het kniegewricht te voorkomen
 • Ongunstige werkhoudingen
  bijvoorbeeld: besturen van voertuigen, regelmatig ongebruikelijke houdingen, en taken waarbij iemand langdurig in dezelfde houding bezig is.
 • Plaatsgebonden staan
  Dit is wanneer iemand langer dan 1 uur achtereen op een werkplek moet staan.
 • Tillen, dragen en verplaatsen
 • Repeterende bewegingen
 • Trillingen
  Het is verplicht een PAGO aan te bieden bij een trillingsniveau van de dagelijkse werkzaamheden boven de actiewaarde van het Arbobesluit. De actiewaarde wordt al snel overschreden (bron: pagina 11/12 van NVvA Nieuwsbrief 2004-01 met thema trillingen; zie hieronder bij Meer informatie). Het aanbieden van PAGO is niet verplicht als het gaat om incidentele blootstelling aan trillingen.
Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is zo vroeg mogelijk eventuele gevolgen van fysieke overbelasting te ontdekken, opdat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Meer informatie 
 • NVvA Nieuwsbrief 2004-01 met thema trillingen: zie paragraaf Gezondheidskundig toezicht op pag. 11/12
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 18 Arbowet inzake Arbeidsgezondheidskundig onderzoek