Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Organiseren beperking mentale belasting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In hoeverre mentale belasting kan leiden tot werkstress is sterk afhankelijk van de persoon. De één ziet afwisseling in werkzaamheden als een welkome verlichting van het werk, de ander als (nog) meer taken. Bij de organisatie van het werk kan hiermee rekening gehouden worden. Ook het risico om met agressie en geweld in aanraking te komen is door organisatie te beperken. Betrokkenen zoals chauffeurs, beladers en acceptanten en leidinggevenden overleggen dit met elkaar.
De volgende vormen om het werk te organiseren kunnen bijdragen aan vermindering van de ervaren mentale belasting:

  • rouleren taken zodat één persoon afwisselend verschillende taken vervult en de meest belastende taken over meer dan één persoon worden verdeeld
  • invullen wijkindeling en rijroutes zodat de meest belastende locaties worden gespreid in de tijd en over verschillende personen
  • beperken van inzamelen op drukke locaties tijdens spits
  • tijdig en voldoende pauzeren
Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is de ervaren mentale belasting en risico’s van agressie en geweld te beperken.

Meer informatie 

Hier is een toelichting te vinden op regelgeving aangaande werk- en rusttijden.