Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:01 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
1 juli 2027
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen alle aanvullende technische maatregelen bij DME-blootstelling

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De vijf aanvullende technische maatregelen die verplicht moeten worden genomen, zijn:

1. Preventief motoronderhoud

Elk diesel aangedreven voertuig of arbeidsmiddel wordt minimaal jaarlijks onderhouden en bij iedere afwijking aan de motor.

2. Schonere brandstoffen

De werkgever onderzoekt of brandstoffen DME beperken, bijvoorbeeld e-fuel, HVO of zogenoemde blauwe diesel.

3. Scheiding werkruimtes

De werkgever gaat na waar een scheiding van werkruimtes het aantal aan DME blootgestelde werknemers vermindert. Afspraken over het gesloten houden van toegangsdeuren worden gemaakt.

4. Optimalisering luchtverversing en ventilatie

Door de luchtverversing te vergroten, wordt de blootstelling aan DME beperkt. De werkgever gaat na welke maatregelen hij kan nemen.

5. Koude start

Indien een koude start in een binnenruimte niet voorkomen kan worden, wordt de ventilatie geoptimaliseerd. In elk geval worden alle deuren opengezet voordat de dieselaangedreven motor wordt gestart. Indien een vrachtauto niet direct kan wegrijden omdat de luchtdruk in de ketels nog niet op minimale druk is, dient een voorziening aanwezig te zijn waarmee de luchtketels met een externe compressor op druk worden gebracht.

Beoogd effect 

Met deze technische maatregelen wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie verminderd.

Wet- en regelgeving 
  • Arbobesluit 4.18 lid 2 inzake Voorkomen of beperken van blootstelling
  • Arbobesluit 4.19 lid b inzake Beperken van blootstelling
randomness