Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Psychosociale arbeidsbelasting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van de risicogroep 

Alle factoren die werkstress veroorzaken worden aangeduid met de verzamelnaam psychosociale arbeids-belasting. De term psychosociale arbeidsbelasting staat voor de factoren agressie en geweld, allerlei vormen van werkdruk bij de arbeid, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten op het werk.

Deze factoren kunnen leiden tot werkstress die op verschillende manieren tot uitdrukking komt:

  • lichamelijk zoals hartkloppingen, hoge bloeddruk
  • emotioneel zoals zenuwachtigheid, angst
  • cognitief zoals vergeetachtigheid, concentratieproblemen
  • gedragsmatig zoals slordigheid, impulsiviteit, agressie

Wanneer deze verschijnselen zich voordoen kan een arts vaststellen dat sprake is van oververmoeidheid, spanningsklachten of burnout.
Werkstress kan leiden tot gehaast en onoplettend gedrag, met als gevolg onveilige situaties en ongevallen, soms ernstige.

In de Arbowet is vastgelegd dat de werkgever maatregelen moet nemen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken voor:

Meer informatie 

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Agressie en geweld
Beschrijven psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over agressie en geweldWettelijke verplichting
 
Communiceren en alarmeren bij alleenwerkTechnische maatregelen
 
Gebruiken bewakingscamera'sTechnische maatregelen
 
Aanstellen vertrouwenspersoonOrganisatorische maatregelen
 
Behandelen ongewenst gedrag in werkoverlegOrganisatorische maatregelen
 
Dragen nette werkkledingOrganisatorische maatregelen
 
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
 
Meten werkstressOrganisatorische maatregelen
 
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
 
Registreren incidenten met agressie en geweldOrganisatorische maatregelen
 
Weigeren toegang bij onaanvaardbaar gedragOrganisatorische maatregelen
Mentale belasting en andere werkdruk
Beschrijven psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over werkdrukWettelijke verplichting
 
Aanstellen vertrouwenspersoonOrganisatorische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren beperking mentale belastingOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Agressie en geweld
Beschrijven psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over agressie en geweldWettelijke verplichting
Communiceren en alarmeren bij alleenwerkTechnische maatregelen
Gebruiken bewakingscamera'sTechnische maatregelen
Aanstellen vertrouwenspersoonOrganisatorische maatregelen
Behandelen ongewenst gedrag in werkoverlegOrganisatorische maatregelen
Dragen nette werkkledingOrganisatorische maatregelen
Maken afspraken over aanbieden en verpakken afvalOrganisatorische maatregelen
Meten werkstressOrganisatorische maatregelen
Opvangen slachtoffer en nazorg verlenen na incidentOrganisatorische maatregelen
Registreren incidenten met agressie en geweldOrganisatorische maatregelen
Weigeren toegang bij onaanvaardbaar gedragOrganisatorische maatregelen
Risico Mentale belasting en andere werkdruk
Beschrijven psychosociale arbeidsbelasting en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over werkdrukWettelijke verplichting
Aanstellen vertrouwenspersoonOrganisatorische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Organiseren beperking mentale belastingOrganisatorische maatregelen