Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 13 februari 2018, 18:06 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Scheiden verkeersstromen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Door het scheiden van verkeersstromen wordt het aantal locaties met aanrijdgevaar beperkt. Daarbij gaat het niet alleen om het scheiden van verschillende verkeerstromen, maar ook om het creëren van afgescheiden locaties om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Of en de mate waarin scheiden van verkeerstromen en het creëren van gescheiden locaties voor verschillende activiteiten mogelijk is, is sterk afhankelijk van de plaatselijke situatie.

Wegen / paden / kruising

 • Aanrijdroutes
  Het scheiden van aanrijdroutes voor verschillende bestemmingen helpt voorkomen dat verkeer voor de ene bestemming ander verkeer hindert. Hierbij helpt het de routering helder te communiceren.
 • Eenrichtingsverkeer
  Het aanbrengen van eenrichtingsverkeer op los-, overslag- en stortplaatsen en in het bijzonder in milieustraten, maakt de kans dat verkeer elkaar in de weg zit kleiner.
 • Toegang verbieden
  Om de hoeveelheid verkeer te beperken is het aan te raden verschillende onderdelen van het terrein slechts toegankelijk te laten zijn voor degenen die daar voor hun werk moeten zijn. Zo hoeven klanten die ‘slechts’ afval komen brengen, zich alleen maar van de ingang te begeven naar de plaats waar het afval wordt gelost. Publiek wordt op afstand gehouden wanneer afval wordt overgeladen ondermeer bij gebruik van mobiele kranen en het in werking stellen van een perscontainer.
 • Looproutes: gescheiden rijbanen en looppaden
  Het aangeven van looppaden voor voetgangers en plekken waar zij niet mogen komen, verhoogt de veiligheid. Door het aanbrengen van looppaden en aangeven van oversteekplaatsen wordt het risico op aanrijdgevaar aanzienlijk verminderd. De looproutes voor voetgangers worden door markering gescheiden van weggedeelten waar gemotoriseerd verkeer rijdt.

Plaatsen voor verschillende activiteiten

Binnen het terrein van een afvalbedrijf kunnen verschillende locaties worden onderscheiden, zoals:

 • Los- en stortplaatsen
  Creëer afgeschermde locaties voor het laden en lossen van afvalstromen zodat geen gezamenlijke of gelijktijdige bewegingen plaatsvinden van personen en materieel.
 • Weegbrug
 • Plekken voor het afdekken of afnetten van containers
 • Plaatsen waar containers staan, bijvoorbeeld in afwachting van analyseresultaten of ander gebruik
 • Spiegelafstelplaats
  Op de site van Gezond Transport is nuttige informatie te downloaden over de dodehoekspiegel en formaten van een spiegelafstelplaats.
Afnetlocatie

Voor het aanbrengen of verwijderen van een afdekvoorziening van afzetcontainers is op de verwerkingslocatie een veilige plaats voor afnetten aanwezig. Deze plaats voldoet tenminste aan de volgende criteria:

 • de vloer is egaal
 • de locatie ligt uit de wind
 • de plaats is duidelijk gemarkeerd middels belijning of afzettingen
 • om aanrijdingen te voorkomen is de plaats waar een chauffeur bezig is met afdekken afgezet door een harde afzetting, bijvoorbeeld door een voertuig of muur
 • de plaats is zo groot dat een voertuig kan plaatsnemen én het verwijderen of aanbrengen van de afdekking veilig kan plaatsvinden
 • wanneer voertuigen naast elkaar afgenet kunnen worden, is het niet mogelijk dat een container die verkeerd op het chassis staat kan vallen op een werknemer die een andere container afnet
 • de locatie is van een instructie voorzien
Veilige loopruimte

Om werknemers en bezoekers op een veilige manier over het terrein en in de storthallen te laten lopen is een looproute aangebracht om aanrijdingsgevaar zoveel als mogelijk te beperken. De veilige looproute is gemarkeerd door gele of oranje belijning. De route is zo mogelijk verhoogd gelegen ten opzichte van het wegdek voor voertuigen. Lukt dit niet, dan is op onoverzichtelijke plaatsen en plaatsen met verhoogd aanrijdgevaar een aanrijdbeveiliging aangebracht. Dit kan in de vorm van een vangrail of betonblokken. De aanrijdbeveiliging en de overzichtelijkheid bij de toegang(en) voor personeel en publiek tot de gebouwen vormen vanzelfsprekend een belangrijk aandachtspunt, in het bijzonder de looproute naar parkeervoorzieningen.

Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is de hoeveelheid kruisend en tegenliggend verkeer te beperken en de overzichtelijkheid van terreinen te bevorderen. Tevens wordt hiermee bereikt dat de activiteiten die ergens plaatsvinden, op die plek te verwachten zijn.

Meer informatie 
randomness