Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
In ontwikkeling

Toepassen sorteercabine

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Handmatig sorteren van afval gebeurt aan een sorteerband in een sorteercabine. Sorteercabines zijn voorzien van overdruk waardoor het risico op inademing van (fijn)stof, kwartsstof en houtstof aanzienlijk wordt verminderd. Het stof dat in de hal vrijkomt bij uitstorten van het afval of bij overstorten van afval van de ene op de andere band kan immers door de overdruk niet in de sorteercabine terecht komen.

Beoogd effect 

Met deze technische maatregel wordt de ergonomische inrichting van werkplekken aan de sorteerband verbeterd en de inademing van stof (stofblootstelling) verminderd.

randomness