Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken van niet-voertuig gebonden compressoren en aggregaten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Deze maatregel heeft betrekking op situatie 3 namelijk:
De diesel aangedreven compressoren en aggregaten hebben een Stage 1, 2 of 3a of Tier 1, 2 of 3 motor en zijn niet voorzien van een effectief roetfilter.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 
Er dient één maatregel gekozen te worden uit de onderstaande drie maatregelen.

Vervangingsmaatregelen

  • De diesel aangedreven compressoren en aggregaten worden vervangen door elektrisch of gasaangedreven compressoren en aggregaten

Maatregelen bronaanpak

  • De uitlaatgassen worden via bronafzuiging buiten de binnenruimte geleid.

Maatregelen conform de stand der techniek

  • De diesel aangedreven compressoren en aggregaten worden vervangen door een Stage 3b of Tier 4 motor.
Beoogd effect 

 Met deze technische maatregel wordt de blootstelling aan dieselmotoremissie vermeden of verminderd.