Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Teerhoudend asfalt

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Teerhoudend asfalt bevat polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). PAK is de verzamelnaam voor verschillende polycyclische aromatische koolwaterstoffen. De grenswaarde waaronder teerhoudend asfalt conform de EURAL wordt aangemerkt als gevaarlijk afval is 1000 mg koolteer per kg asfalt. Indien het gehalte PAK-10 VROM van asfalt meer dan 75 mg/kg ds is, wordt het asfalt aangemerkt als teerhoudend en mag het asfalt in Nederland niet worden hergebruikt.

Het gehalte PAK-10 VROM van teerhoudend asfalt zegt niets over een eventuele blootstelling aan PAK. PAK in teerhoudend asfalt zijn namelijk vaste verbindingen die tot een temperatuur van circa 30 ºC niet vluchtig zijn en dus niet worden ingeademd. PAK zijn vluchtig vanaf ongeveer 60 ºC en komen alleen in de lucht vrij bij het verhitten van teerhoudend asfalt.

In Nederland mag teerhoudend asfalt alleen thermisch worden gereinigd. Andere vormen van bewerking en verwerking zijn niet toegestaan. Bij thermische reiniging worden de organische componenten (PAK) van het asfalt verbrand, waardoor het eindproduct bestaat uit zand en grind, steenslag en vulstof.

Beschrijving van het risico 

In de branche is geen blootstelling aan vluchtige PAK te verwachten. Er vindt immers alleen mechanische bewerking van koud teerhoudend asfalt plaats in de brekerinstallatie en vervolgens thermische reiniging ervan in een volledig gesloten installatie.

Het breken van teerhoudend asfalt vindt plaats in de buitenlucht; bij deze relatief lage temperatuur onstaan geen vluchtige PAK-verbindingen, waardoor tijdens dit proces geen PAK-houdende damp kan vrijkomen. Tijdens het breken van teerhoudend asfalt is theoretisch enige stofvorming denkbaar, hoewel het materiaal niet of nauwelijks stuifgevoelig is. Zo nodig wordt stofvorming voorkomen door asfaltpuin met water te bevochtigen.

Koud teerhoudend asfaltpuin wordt met hitte gereinigd in een volledig gesloten installatie onder onderdruk; dit wordt thermisch reinigen genoemd. Dit betekent dat het systeem volledig lekvrij dient te zijn om te voorkomen dat blootstelling aan PAK optreedt. De installatie moet periodiek op eventuele lekkage worden gecontroleerd. Het eindproduct is teervrij granulaat dat geen PAK meer bevat. Indien vluchtige PAK tijdens het thermisch reinigen niet uit het proces dat in een volledig gesloten systeem plaatsvindt, kan vrijkomen, is de blootstelling aan PAK verwaarloosbaar.

Bij het uitvoeren van onderhoud of reparatie aan de installatie is wellicht wel blootstelling aan PAK mogelijk. De handelingen waarbij de kans op blootstelling aan PAK te verwachten is, dienen in de risico-inventarisatie en -evaluatie met adequate beschermingsmaatregelen te worden opgenomen.

Wet en regelgeving 
Meer informatie 
  • zie ook procedure accepteren van teerhoudend en ander (teervrij) asfalt
  • Zie digitaal boek met Euralcodes voor afvalstromen
  • Website van de SER over polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
  • Publicatie over BaP en PAH [benzo(a)pyreen en PAK], Gezondheidsraad, rapport nr. 2OO6/01OSH [waarin focus op koolteer uit het verbrandingsproces van steenkool] in het engels; PAH staat voor polycyclic aromatic hydrocarbons; Citation: Health Council of the Netherlands. BaP and PAH from coal-derived sources; Health-based calculated occupational cancer risk values of benzo[a]pyrene and unsubstituted non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons from coal-derived sources. The Hague: ISBN 90-5549-588-3
  • PAK behoren tot de groep kankerverwekkende (carcinogene) stoffen die schadelijke effecten hebben op de longen, de blaas en de huid. Inademing van PAK kan tot longkanker leiden en wellicht tot blaaskanker. Vluchtige PAK wordt gemakkelijk via de huid in het lichaam opgenomen. Blootstelling aan PAK via direct en langdurig contact met de huid kan tot huidkanker leiden. De kankerverwekkende eigenschappen van PAK, waarvan de concentratie benzo[a]pyreen (BaP) in de lucht maatgevend voor blootstelling aan PAK is, is gebaseerd op het feit dat deze PAK-verbindingen het DNA van de genen kan beschadigen (genotoxisch) en veranderen (mutageen).

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelArbeidshygiënische Strategie
Teerhoudend asfalt
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenTechnische maatregelen
 
Opslaan teerhoudend asfaltTechnische maatregelen
 
Toepassen gesloten systemenTechnische maatregelen
 
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
MaatregelArbeidshygiënische Strategie
Risico Teerhoudend asfalt
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
Bieden goede sanitaire voorzieningenTechnische maatregelen
Opslaan teerhoudend asfaltTechnische maatregelen
Toepassen gesloten systemenTechnische maatregelen
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
randomness