Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 18 mei 2022, 15:04 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Aanbieden PAGO fysieke belasting vrachtwagencabine

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In het PAGO/PMO dient aandacht besteed te worden aan de effecten van fysieke belasting op de gezondheid van de werknemer. Er dient in de RI&E vastgesteld te worden onder welke omstandigheden medewerkers recht hebben op een periodiek medisch onderzoek. Afhankelijk van de blootstelling van de werknemer richt het PAGO/PMO zich op het optreden van gezondheidseffecten door de volgende gevaren:

  • In- en uitstappen
    • acuut letsel van enkels, knieën en lage rug en de maatregelen hoe dit te voorkomen
    • fysieke (over)belasting van spieren, gewrichten, pezen, banden en botten en hoe deze te verminderen
    • artrose van de knie (gonartrose) bij chronische overbelasting en wat te doen om onnodige slijtage van het kniegewricht te voorkomen

Beroepschauffeurs

Bij het PAGO/PMO voor beroepschauffeurs wordt gekeken naar de gezondheid en de belastbaarheid van individuele medewerkers in relatie tot de gevaren die beroepschauffeurs lopen. Het onderzoek vindt minimaal iedere 5 jaar plaats of vaker, afhankelijk van de leeftijd of gesignaleerde restrisico’s. Zo wordt gesignaleerd als personen een verhoogd gezondheidsrisico hebben en wordt snel gezien bij wie er gezondheidsschade is. Het PAGO/PMO is bedoeld voor de medische begeleiding van individuele werknemers, maar kan ook worden gebruikt voor het signaleren van werk- en gezondheidsproblemen in groepen werknemers.

Voor de goede orde:

Het PAGO/PMO is géén rijbewijskeuring, waartoe een gezondheidsverklaring groot rijbewijs vereist is, en ook geen aanstellingskeuring voor de functie van vrachtwagenchauffeur (C/CE).

Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is zo vroeg mogelijk eventuele gevolgen van fysieke overbelasting te ontdekken, opdat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Meer informatie 
  • Zie de website van CBR met informatie over de gezondheidsverklaring groot rijbewijs voor beroepschauffeurs
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 18 Arbowet inzake Arbeidsgezondheidskundig onderzoek