Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Afschermen transportbanden

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Door transportbanden van installaties af te schermen of zoveel mogelijk af te dichten kan verspreiding van stof in de hal verminderen. Bij het ontwerp van een afscherming dient te worden voorkomen dat condities optreden waarbij gevaar voor een stofexplosie ontstaat.

  

Beoogd effect 

Dit is een technische maatregel om de blootstelling aan stof te beperken.

Meer informatie