Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Verbieden roken, drinken en eten tijdens werk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Op werkplekken waar aanraking met afval mogelijk is, is het verplicht om een verbod op roken en het bewaren en nuttigen van voedsel of drank tijdens het werk in te stellen.

Daar waar kans op brand danwel gevaar voor explosie bestaat, bijvoorbeeld wanneer met ontvlambare stoffen of gassen wordt gewerkt, en bij het werken met gevaarlijke stoffen zijn roken, vonken en open vuur verboden.

Het is noodzakelijk om voor het drinken, eten of roken direct na afloop van het werk de handen, en zo nodig de onderarmen en het gezicht, goed met zeep te wassen. Deze hygiëne is nodig, omdat vuile handen een belangrijke bron van ziekteverwekkers en vergiftigingen zijn. Het verdient sterke aanbeveling om desinfecterende terugvettende zeep aan te bieden in de sanitaire ruimte. Op voertuigen moet schoon water en desinfecterende (aanbeveling: terugvettende) zeep aanwezig zijn.

Enkele richtlijnen voor een goede hygiëne bij werkzaamheden met afval en bij rioleringsbeheer:

  • tijdens de werkzaamheden wordt er niet gegeten, gedronken en gerookt
  • voordat wordt gegeten en gedronken worden de handen, de onderarmen en het gezicht gewassen
  • voor het opsteken van tabakswaar moeten de handen worden gewassen
  • het aan de neus kriebelen of neuspeuteren met vieze vingers moet voorkomen worden
  • na afloop van de werkzaamheden worden de medewerkers in de gelegenheid gesteld zich te wassen dan wel te douchen
  • in de kantine of pauzeruimte is het dragen van vervuilde werkkleding niet toegestaan
Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om de kans op blootstelling aan gevaarlijke stoffen of besmetting met infectieziekten te verkleinen.

Meer informatie 

De wet schrijft voor om te waarborgen dat op plaatsen waar gevaarlijke stoffen of biologische agentia aanwezig zijn of gevaar bestaat voor blootstelling, niet wordt gerookt, gegeten, gedronken, geslapen of voedsel wordt bewaard.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 4.1c lid 1 Arbobesluit inzake Beperken van blootstelling; algemene preventieve maatregelen
  • Artikel 4.89 lid 1 Arbobesluit inzake Hygiënische beschermingsmaatregelen
randomness