Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 15:00 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Voorlichten over alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Als er sprake is van alleenwerk zorgt de werkgever voor instructie aan de alleenwerkers over:

  • de definitie van alleenwerk
  • in welke situaties er sprake is van alleenwerk
  • de situaties waarin alleenwerk niet is toegestaan
  • de eventueel benodigde maatregelen, inclusief de alarmering en hulpverlening om de risico's te beheersen

Voorlichting en onderricht over het gevaar bij alleenwerk en de eventueel noodzakelijke beheersmaatregelen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie wordt verwacht, als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Met deze wettelijk verplichte maatregel wordt de alleenwerker ingelicht over de gevaren bij alleenwerk en hoe te handelen in geval van een incident.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht