Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Gevaren en kenmerken van besloten ruimten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

De definitie van een besloten ruimte is (AI-blad 5):

Een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, die niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waar activiteiten plaats vinden die risico's met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Kenmerken van een besloten ruimte zijn vaak:

 • kleine inhoud en oppervlakte
 • ongunstige werkhouding
 • vaak gevaarlijke stoffen
 • moeilijk te ventileren
 • donker en meestal geen of nauwelijks toetreding van daglicht
 • moeilijk toegankelijk via een nauwe opening, het zogenoemde mangat
 • slechte vluchtweg
 • hulpverlening van buitenaf lastig of zeer lastig

De hiervoor genoemde kenmerken van een besloten ruimte leiden tot specifieke gevaren bij het werken in een besloten ruimte waaronder:

 • bedwelming, vergiftiging of verstikking door giftige stoffen
 • te hoog of te laag zuurstof percentage
 • brand- en explosiegevaar
 • bewegende delen van arbeidsmiddelen
 • gebruik van bijvoorbeeld gereedschap en las- en snij-apparatuur
 • vallen, uitglijden en vallende voorwerpen
 • gevaar van stroomdoorgang door het lichaam ofwel elektrocutie
 • hoge luchttemperatuur of oppervlakte temperatuur van materialen
 • overlast en vervuiling van de inademlucht door stof

 Voorbeelden van besloten ruimte in de afvalbranche ruimten zijn:

 • opslagreservoirs, percolatietanks en andere tanks
 • afvalstoffenbunker, slakkenbunker en ketels
 • kelders, kruipruimtes en installatieruimten
 • ketelinstallaties en stookruimten
 • rookgasreinigingskanalen en pijpleidingen
 • E-filters en wassers van AEC’s
 • riolen en gemalen
 • persruimte van kraakperswagens en trommels
 • kuilen, putten en sleuven
 • etcetera
randomness