Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Keuringsklassen arbeidsmiddelen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Hoe groter het risico is dat het arbeidsmiddel met zich mee brengt, hoe hoger de indeling in de klasse. Bij elke klasse worden voorbeelden genoemd van arbeidsmiddelen die in deze klasse vallen, en welke eisen er worden gesteld aan de persoon of organisatie die deze klasse zou mogen keuren. Hieronder volgt een overzicht van deze klasse-indeling, opgesteld door het ministerie van SZW:

 

Klasse  Eisen aan persoon of organisatie Voorbeelden
0 Voorlichting en onderricht Verbandtrommel, schaftwagen
1 Deskundig persoon met speciale opleiding Acculader, afkortzaag, ladder, trap, rolsteiger, elektrisch handgereedschap
2 Deskundig persoon die een onafhankelijke positie bekleed t.o.v. degenen die bij de keuringsuitkomst belang hebben Steiger, blusmaterieel, vorkheftruck, roldeur, lasapparatuur
3 Idem als bij klasse 2 plus kwaliteitssysteem volgens ISO 9001 of specifieke accreditatie Mobiele kraan met lastmoment >10 tm, hijs- en hefwerktuig
4 t/m 6 Onafhankelijke keuringsinstantie (geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie) Hijs- en hefwerktuig voor personen met vrije valhoogte >3 meter, hijs- en hefwerktuig voor verplaatsing van meer dan één persoon, personenlift, drukvat

 

In welke klasse een arbeidsmiddel moet worden geplaatst, kan volgens het Ministerie van SZW worden bepaald met behulp van de "keuringgraaf", een variant op de risicograaf. De keuringgraaf houdt rekening met de volgend factoren:

Gevolgen (ernst) van mogelijk letsel of schade (criterium S)
  • S1 = lichte schade aan eigendommen / lichte verwonding / geen schade aan milieu
  • S2 = ernstige schade aan eigendommen / zware verwonding / indirecte schade aan milieu
  • S3 = dode / ernstige schade aan milieu
  • S4 = calamiteit / vele doden
Blootstelling aan risico in de gevaarlijke zone(s) (tijdsduur en frequentie) (criterium F)
  • F1 = zelden toegang
  • F2 = vaak tot continue toegang
Kans dat een gevaarlijke gebeurtenis zich voordoet (criterium W)
  • W1 = laag (waarschijnlijk niet)
  • W2 = gemiddeld (komt voor)
  • W3 = hoog (komt vaak voor)

Vervolgens kan in onderstaand schema dan aan de hand van deze criteria bepaald worden in welke klasse het arbeidsmiddel valt:

Voorbeeld 1: Heftrucks

Bij een vorkheftruck is bij falen een ongeval met zware verwondingen (S2) een realistisch gevolg. Tijdens het gebruik, is de blootstelling continu (F2) en het mogelijk optreden van een defect met een gevaarlijke gebeurtenis als gevolg, leidt niet altijd tot een gevaarlijke situatie (W2). Wanneer men de waarde S2 naar F2 in het diagram volgt en vervolgens de risicoklasse afleest in de kolom W2 ter hoogte van F2, komt men in de keuringgraaf uit op risicoklasse 2.

Oftewel, een heftruck dient dus gekeurd te worden door een deskundig persoon die een onafhankelijke positie bekleedt t.o.v. degenen die bij de keuringsuitkomst belang hebben.

Voorbeeld 2: Hoogwerkers

Bij gebruik van een hoogwerker is bij falen een ernstig ongeval met de dood (van minimaal 1 persoon) een realistisch gevolg(S3). Tijdens het gebruik, is de blootstelling continu (F2) en het mogelijk optreden van een defect met een gevaarlijke gebeurtenis als gevolg, gemiddeld (W2). Wanneer men de waarde S3 naar F2 in het diagram volgt en vervolgens de risicoklasse afleest in de kolom W2 ter hoogte van F2, komt men in de keuringgraaf uit op risicoklasse 4.
Oftewel, een hoogwerker dient dus gekeurd te worden door een onafhankelijke keuringsinstantie (geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie). Met behulp van de keuring-graaf kunt u dus voor al uw arbeidsmiddelen bepalen wie deze mag keuren.