Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
29 september 2016, 16:37 uur
Achtergrondinformatie

Voorbeeld procedure Asbest accepteren

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Met deze voorbeeld procedure wordt beoogd de inademing van asbestvezels te voorkomen.

Risicobeschrijving

Het gebruik van asbest is sinds 1 juli 1993 geheel verboden. Asbesthoudend materiaal komt nog wel als afvalstroom vrij. Indien asbesthoudend afval goed verpakt is, is er geen kans op blootstelling aan asbestvezels. Asbestvezels kunnen bij inademing diep in de longen doordringen en daar asbestziekten veroorzaken. Asbestziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbestvezels heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen.

Asbest komt in een zeer groot aantal verschijningsvormen voor. Enkele voorbeelden zijn:

  • pakkingen van bijvoorbeeld afsluiters, pompen etcetera
  • isolatiemateriaal
  • waterleidingen
  • in de bouw is asbest toegepast als plaatmateriaal, in golfplaten, dakgoten en dergelijke

Algemeen kan worden gesteld dat asbest te herkennen is aan een vezelstructuur van het materiaal. Asbestvezels zijn met het blote oog niet te zien!

Aard en mate van blootstelling aan asbest bij inzamelen

Asbest wordt als gevaarlijk afval ingezameld conform een strikte procedure. Indien asbesthoudend materiaal goed verpakt is, is er geen kans op blootstelling. Door inzamelaars wordt bouw- en sloopafval ingezameld. Ook toeleveranciers leveren bouw- en sloopafval aan. Bouw- en sloopafval mag geen asbesthoudend materiaal bevatten. Aannemende dat asbest in het afvalstadium als aparte afvalstroom wordt aangeleverd, moet hiervoor acceptatiebeleid worden geformuleerd.

Maatregelen ter voorkoming van blootstelling

Afspraken met de klant / aanlevervoorwaarden

Inzamelaars, verwerkers en storters hebben regelmatig te maken met asbest. Als inzamelaars en storters op basis van hun vergunning asbest mogen innemen, moet dat correct verpakt zijn. In de aanlevervoorwaarden, die vooraf bekend gemaakt worden aan de klant staat beschreven hoe. Bij alle andere verwerkers mag volgens de wet en dus de acceptatievoorwaarden geen asbesthoudend afval worden aangeleverd.

Controle door chauffeur

Chauffeurs hebben instructie over asbest gehad (Wat moet en wat mag) en een VGM-overleg of toolbox meeting 'blootstelling aan asbest' bijgewoond en voeren de eerste controle uit.

Controle door acceptant / eindacceptatie

Het is van belang dat enkele acceptanten opgeleid zijn om asbest te accepteren waarvoor het volgen van een basistraining asbestherkenning een belangrijke aanbeveling is. Het is belangrijk dat een aangewezen medewerker niet alleen asbest kan herkennen, maar ook de mogelijkheid heeft om op de juiste wijze te handelen, bijvoorbeeld wanneer asbest niet goed verpakt is.

Alle acceptanten hebben een VGM-overleg of toolbox meeting 'blootstelling aan asbest' bijgewoond. Zij controleren de vracht bij binnenkomst visueel.

Uitgangscontrole

Voordat asbest wordt afgevoerd naar de eindverwerker zal gecontroleerd worden of het asbest op de juiste manier verpakt is.

Instructie

Medewerkers die in dienst zijn of komen van een inzamelaar en in hun werk te maken hebben of krijgen met blootstelling aan asbest worden geïnformeerd over de gevaren en behandeling van asbesthoudend materiaal. Deze medewerkers oefenen de functie uit zoals chauffeur, planner, algemeen medewerker recyclinghal, hoofd planning, hoofd logistiek, hoofd recycling en verkoper.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij asbestverwerking op stortplaatsen moet altijd een P3 filter gebruikt worden. Dit geldt voor mensen en ook voor de machines waarin zij werken. Zo dienen kranen en shovels waarmee met asbesthoudende afvalstoffen gewerkt wordt, te zijn voorzien van een overdruk-unit met P3 filter.

Bevochtiging van het materiaal / foam-installatie

Op diverse punten in de recyclinghallen en op de sorteerinstallatie wordt gewerkt met een nevelsysteem. Op deze manier wordt het materiaal dat over de sorteerlijn gaat bevochtigd. Indien het asbest niet is geconstateerd voordat het over de sorteerlijn gaat, wordt op deze manier het risico van blootstelling beperkt.

Storten

Voor de wijze van verwerken op de stortplaats is een voorbeeldprocedure deponeren asbesthoudend afval beschikbaar.

Hoe te handelen bij constateren asbest

Controle door chauffeurs

Indien chauffeurs fout verpakt of niet verpakt asbest constateren nemen zij contact op met de planning en wordt de vracht niet geaccepteerd. Deze melding wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke account coördinator en deze neemt contact op met de klant.

Controle door acceptant

De acceptant controleert de vracht bij binnenkomst visueel. Asbest of verpakt asbest mag niet tussen het bouw- en sloopafval zitten. Indien toch onverpakt asbest of onjuist verpakt asbest geconstateerd wordt, wordt een afwijkingsrapport geschreven en wordt de klant hierover door de voor deze klant verantwoordelijke account coördinator geïnformeerd . De werkinstructie Asbestcalamiteit wordt toegepast.

Controle door sorteerders

De sorteerders aan de sorteerlijn sorteren handmatig afval. Indien zij asbest constateren op de sorteerlijn informeren zij de voorman. De werkinstructie Asbestcalamiteit wordt in gang gezet.

Registratie en archivering

wat wie waar hoelang
       
randomness