Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
17 september 2018, 09:40 uur
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Asbestincident

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Het omgaan met asbest moet goed en veilig worden geregeld. De Arbocatalogus Afvalbranche is bezig om een protocol op te stellen dat na afstemming met de Inspectie SZW hier op de site zal worden geplaatst.

Doel

Doel van een voorbeeld werkinstructie is de blootstelling aan asbestvezels te voorkomen en asbesthoudend materiaal veilig en verantwoord als gevaarlijk afval af te voeren.

Bedrijven in de afvalbranche die asbest of asbesthoudend afval verwerken, met name bedrijven die afval inzamelen, bewerken, of storten, behoren een asbestprotocol te hebben, waarin instructies zijn opgenomen voor het geval zich een incident met asbest bijvoorbeeld wanneer een medewerker onverpakt asbest aantreft in het afval.