Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Hijsen en aanslaan hijslast

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Doel

Doel van deze voorbeeld werkinstructie is het zo veilig mogelijk uitvoeren van hijswerkzaamheden.

Hoe te handelen?

 • Doe geen hijswerk bij storm (vanaf windkracht 6) en tijdens onweer.
 • Zorg voor een veilige positie ten opzichte van het overige verkeer.
 • Laat slechts één iemand aan de kraandrijver aanwijzingen geven, zodat misverstanden worden uitgesloten. 
 • Ga zelf op veilige afstand staan ten opzichte van het draaibereik.
 • Zorg dat niemand zich in de draaicirkel van de kraan bevindt. 
 • Zet het gebied eventueel af en zorg dat waar de last geplaatst wordt niemand meer loopt of werkt. 
 • Controleer tevoren boomtakken, lantaarnpalen, verkeersborden, bovenleidingen of andere objecten in de buurt staan; bedenk hoe deze te vermijden.
 • Inspecteer het hijsgereedschap voor gebruik. Let hierbij op keuringssticker en meld eventuele onvolkomenheden.
 • Neem geen risico’s en vervang onbetrouwbare onderdelen. 
 • Tijdens het hijsen van lang materiaal moet gebruik worden gemaakt van geleidelijnen om zwaaien van de last tegen te gaan. 
 • Let erop dat niemand beklemd raakt tussen strop of hijsbanden en de te verplaatsen last.  Gebruik alleen gave hijsbanden, dus zonder rafels of insnijdingen. 
 • Bij metaalstroppen letten op vleeshaken en knikken. Deze stroppen zijn niet meer betrouwbaar en veroorzaken verwondingen. 
 • Lever beschadigde stroppen en hijsbanden in bij de Technische dienst en vermeld waarom ze worden ingeleverd.
 • Gebruik nooit zelfgemaakte hijsgereedschappen als deze niet zijn goedgekeurd door een erkende instantie.
 • Let op het gewicht en het zwaartepunt van de hijslast. Verwijder indien mogelijk het verpakkingsmateriaal om glijden te voorkomen.
 • Let op dat de maximale werkbelasting van de hijsgereedschappen niet wordt overschreden. 
 • Voorkom dat lichaamsdelen en in het bijzonder vingers verwond raken bij het aanslaan van de last en het strak trekken van de stroppen.
 • Let erop dat niemand beklemd raakt tussen strop of hijsbanden en de te verplaatsen last.  Zorg bij het aanslaan dat het hijsgereedschap niet kan beschadigen door buigen over scherpe kanten. Gebruik indien nodig kantbeschermers. 
 • Stroppen, kettingen en sluitingen moeten vrij in de hijshaak kunnen bewegen en mogen niet klemmen. 
 • Een last niet aanslaan aan de punt van de hijshaak. 
 • Bouten van sluitingen helemaal aandraaien en de moeren van de sluitingen borgen met een splitpen. 
 • Laat kabels niet over de grond slepen, ze kunnen ernstig beschadigen. 
 • Gebruik stophout dat dik genoeg is om een strop onder een last te verwijderen. 
 • Hijsgereedschap na gebruik droog weghangen en nooit op de grond laten slingeren in verband om beschadiging te voorkomen.

Belangrijk om altijd te doen:

 • wees alert op gevaren in de omgeving.
 • het hijsmaterieel voor gebruik goed controleren.
 • nooit op of onder een last staan of lopen.
 • het hijsgebied eventueel afzetten met hekken of lint.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       

 

randomness