Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Laden en lossen ondergrondse container

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Doe geen hijswerk bij storm (vanaf windkracht 6) en tijdens onweer.

Voorbeeld werkinstructie voor het laden en loassen van ondergrondse containers met:

  • Kraantrechterwagen: motorwagen met zelflossend laadcompartiment en persinstallatie, voorzien van een autolaadkraan, of
  • Afzetwagen voorzien van een autolaadkraan met container, persinstallatie of afzetbare container.

Voor vertrek: controle op gebreken

De hijsinstallaties voor laden en lossen van (ondergrondse) containers zijn bedoeld om grote lasten mee te hijsen, te heffen of te verplaatsen. Voordat hiermee gewerkt mag worden, moet altijd als eerste gecontroleerd zijn of de installatie zichtbare gebreken vertoont. Als een beladingsinstallatie onregelmatigheden of gebreken vertoont, mag hiermee niet gewerkt worden. Gebreken moeten direct aan de leidinggevende gemeld worden. De machinist bepaalt of reparatie om veiligheidsredenen moet worden uitgevoerd.

Instructie bij hijsen van container

1. Zet tijdens de inzameling de zwaailichten aan.
2. Plaats het voertuig met de bedieningskant aan de zijde van de ondergrondse container. Zet het voertuig zo dicht mogelijk bij de te legen container. Hierdoor heb je meer hijskracht en voorkom je dat derden tussen de container en de wagen doorlopen of fietsen.
3. Stempel het voertuig goed af: schuif beide steunpoten geheel uit. Gebruik stempelplaten om een groter draagvlak te verkrijgen. Hierdoor wordt de stabiliteit vergroot op bv. stoeptegels, zachte berm of ondergrond ed.
4. Ga op veilige afstand staan. Houd rekening met extra ruimte nodig bij harde wind.
5. Breng de kraan met opname blok boven de container en bevestig deze.
6. Controleer de borging van container met opnameblok opdat de container goed aangehangen is. Zorg dat je goed op de hoogte bent van alle details van hijswerk en volg de werkinstructie voor het specieke opnameblok. Er zijn verschillende soorten opnameblokken zoals GEJO 3 haken opnameblok, Metro opnameblok, Kinshofer opnameblok en Schaeffer opnameblok.
7. Hijs de container tot 20 cm boven de grond en controleer of de veiligheidsvloer of rand mee omhoog komt, zo niet de container terug plaatsen, niet legen en melden bij leidinggevende of de planning.
8. Hijs de container alleen omhoog als er zich geen personen in de buurt van de te hijsen container bevinden. Zet het hijsgebied zo nodig af met lint.
9. Hijs de container boven de laadbak.
10. Open de bodem van de container.
11. Open de bodem pas als de container volledig boven de laadbak hangt. Het openen van de bodem verschilt per merk en type container.
12. Plaats na het legen de container op dezelfde plaats terug.
13. Plaats de kraan met het opnameblok terug in de transportpositie.
14. Schuif de steunpoten in en berg de stempelplaten op.
15. Ruim eventueel gemorst afval op.
16. Zet de zwaailichten uit alvorens weg te rijden.

Rekening houden met omstanders

Werk in een beheerst tempo en let goed op de omgeving. Houd bij het beladen en/of lossen altijd rekening met eventuele obstakels en omstanders, zeker als het voertuig in de openbare ruimte staat, zoals in de buurt van winkelcentra of scholen. Sta niet toe dat omstanders binnen het werkbereik van de beladingsinstallatie en/of bij de bedieningselementen daarvan komen.
Andere mensen zijn in het algemeen onvoldoende op de hoogte van de veiligheidsrisico's. Sta daarom niet toe dat andere mensen dan een collega assisteren tijdens de belading. Zorg voor extra afstand bij veel wind, want dan kan de container gaan slingeren.

Geheven last

Sta ook nooit toe dat personen zich onder een geheven last begeven. Stop in het geval dit dreigt te gebeuren onmiddellijk de werkzaamheden en waarschuw de persoon in kwestie buiten bereik van jouw kraan te blijven.
Houd er rekening mee dat in de Arbowet onder andere staat dat degene die de installatie bedient persoonlijk verantwoordelijk is voor de veiligheid van anderen.
Als tijdens het beladen onverwacht een storing optreedt, probeer dan in elk geval niet in een reflex de situatie even te corrigeren: je wint het echt niet van een vele honderden kilo's wegende container. Bedien in geval van een storing als eerste de noodstopknop en probeer vervolgens het probleem te beoordelen en mogelijk op te lossen. Als de storing niet met eigen middelen is op te lossen, wordt de planning gewaarschuwd.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       
randomness