Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Perscontainer laden en lossen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Doel

Voorkomen dat medewerkers letsel oplopen als gevolg van het werken met een perscontainer.

Veiligheidsmiddelen

Benodigde veiligheidsmiddelen bij het laden en lossen van een perscontainer zijn: helm, veiligheidskleding, handschoenen en veiligheidsschoenen.

Werkwijze normale bedrijfsvoering

De hoge verdichting van de perscontainer zorgt ervoor dat de container vele malen meer afval kan verwerken dan een gewone afvalcontainer. Dit bespaart sterk op transportkosten en ruimte. Het helpt het milieu te sparen!

Type perscontainers

Er zijn verschillende soorten en maten perscontainers, met name mobiele en stationaire perscontainers. De stationaire worden vooral gebruikt op de afvalbrengstations en bij het inzamelen van ondergronds afval. Bij het inzamelen van afval met de zijbelader voertuigen en bij het verwerken van afval op de overslagstations worden containers vol geperst door een perssysteem dat onafhankelijk van de container werkt. De containers met onafhankelijk perssysteem worden soms ten onrechte ook perscontainers genoemd.

De perscontainer op de foto is voorzien van een beladingssysteem.

Risico’s bij het werken met perscontainers

De risico's bij het werken met een perscontainer zijn:

 • Geraakt worden door bewegende delen bijvoorbeeld het beladingssysteem of de deur

 • Beknelling bij de pers

 • Geraakt worden door openslaande deur bij het lossen van de perscontainer

 • Elektrocutie

 • Overbelading

Maatregelen ter voorkoming van incidenten

Algemene maatregelen zijn:

 • Pas de LMRA toe: Laatste Minuut Risico Analyse

 • Bediening alleen door geïnstrueerd personeel

 • CE keuring van de perscontainer

 • Controleer of de perscontainer technisch in goede staat is

 • Meld wanneer de perscontainer niet in goede staat is

 • Draag persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsschoenen, handschoenen en helm

Maatregelen om niet geraakt te worden door bewegende delen:

 • Bedien het beladingssysteem alleen als u instructie hebt gehad

 • Scherm bewegende delen af

 • Houd voldoende afstand tot bewegende delen

 • Borg geopende kleppen

Maatregelen om beknelling te voorkomen:

 • Houd afstand tot bewegende delen

 • Klim nooit in de persruimte

Maatregelen om niet geraakt te worden door openslaande deur bij het lossen van de perscontainer:

 • Open de containerdeuren in de juiste volgorde: eerst de deurvergrendeling en daarna ondervergrendeling aan de zijkant van de container

 • Houd ook aan de zijkant van de container rekening met openslaande deur

 • Meld op basis van het gewicht van perscontainer, het structureel overbeladen door klanten aan de planning, zodat de klant hierop aangesproken kan worden

 • Let als gebruiker op het al dan niet op spanning staan van de deur van de perscontainer. Wanneer je ziet dat de containerdeur vervormd is en mogelijk onder extreme spanning staat, open de containerdeur dan niet, maar meld dit aan je leidinggevende

 • Een deur onder spanning kan een omstander raken. Daarom mag niemand zich in de draaicirkel van de perscontainerdeur bevinden tijdens het openen ervan.

 • Draag een veiligheidshelm tijdens het lossen van een perscontainers. Dit is verplicht en beschermt je tegen openslaande perscontainerdeuren en vallende voorwerpen.

Maatregelen om elektrocutie te voorkomen:

 • Controleer de kabel plus de aansluiting op defecten

 • Controleer of de stroomaansluiting voorzien is van een aardlekschakelaar (NEN 1010)

 • Controleer de jaarlijkse keuring van de elektrische installatie (NEN3140)

Signaleren van overbelading

 • Zorg dat de container regelmatig geleegd wordt ter voorkoming van overbelading

 • Weet hoeveel gewicht een container mag laden

 • Meld vervorming van de container aan je leidinggevende

Werkwijze lossen van een perscontainer

 1. Controleer of de ondervergrendeling juist is geborgd

 2. Ontgrendel de borgpennen/haken

 1. Zorg dat hoofd en lichaam zich niet in het bereik van de deur bevinden. Bij het ongecontroleerd loskomen van de deur, kan deze je raken.

 1. Ga aan de zijkant van de container staan en bedien de hendel van de ondervergrendeling zodat de deur vrij wordt gezet.

 1. Open de deur en los de container.

Wat te doen na het lossen?

Controleer of de rubbers schoon zijn en verwijder eventueel achter gebleven afval. Sluit de deur en vergrendel deze met de ondervergrendeling. Plaats de borgpennen/haken en draai deze handvast aan. Controleer de volledige vergrendeling van de deuren - onder en boven.

Wat moet je nooit doen?

Als de perscontainer niet op een normale wijze te ontgrendelen is, probeer dan nooit met brute kracht (bijvoorbeeld een hamer) alsnog de deur te ontgrendelen. Probeer ook geen andere, creatieve manier. Een deur proberen te blokkeren of tegen te houden met heftruck, shovel of kraan is verboden.

Wat moet je altijd doen?

 • Inspecteer de container voor gebruik op gebreken.
 • Ga nooit met een onveilige perscontainer werken.
 • Als de perscontainer schade heeft, meld dit dan aan de leidinggevende.
 • Alles gecontroleerd en in orde? Dan kun je er weer veilig mee werken!
randomness